Koindex Rally Süresi Uzatıldı

Değerli Koindex kullanıcıları, Daha önceden 31 Ağustos’ta sona ermesi planlanan Koindex Ralli etkinliğinin süresi uzatılmıştır. Ayrıca Ralli sıralaması kullanıcılar tarafından takip edilebilir olacaktır. [Revize Edilmiş Program] Ralli kampanyası ve sıralama, 24 Ağustos saat 12:00’da başlayacak olan bakım sonrası duyurulacaktır. [Sebep] Etkinliğin içeriği gereği, kullanıcılar ve onlar tarafından doğrudan davet edilen kullanıcıların ticaret işlem ücretleri üzerinden ...

Koindex Rally Period Extended

Fellow Koindexers, We are pleased to announce that we will display the Koindex Rally rankings, which was scheduled to first be displayed on Monday, and extend the event beyond the 31st. [Revised Schedule] Rankings and the campaign will be announced after the maintenance beginning 8/24 9:00 UTC ends [Reason] Due to the nature of the ...

Koindex Kısmi Açılış Bildirimi

Değerli Koindex kullanıcıları, Bu ani duyuru için özür dileriz. Bugün daha önce  planlandığı gibi birkaç temel işlevi açacağız. ■ Ticaret Çiftleri <Listelenen Ticaret Çifti> KOIN/USDT *Diğer işlem çiftleri, istikrarlı likidite arzı onaylanır onaylanmaz listelenecektir. Gecikme için özür dileriz. ■ Bugün Uygulamaya Koyulacak İşlevler <Otomatik Kazan> ・ Kullanılabilir Çiftler BTC/USDT , BTC/KUSD, BTC/IUSD, ETH/USDT , ETH/KUSD, ETH/IUSD, KUSD/USDT, ...

Koindex Partial Opening Notice

Dear Koindexers, We apologize for this sudden notice. Today, we will open a few key functions as planned. ■ Trading Pairs <Trading Pairs Listed> KOIN/USDT *Other currency pairs will be listed as soon as stable liquidity supply can be confirmed. We apologize for the delay. ■ Today’s Implementation Functions <Auto-Mining> ・Available Pairs BTC/USDT , BTC/KUSD, ...

Yeni Sistem Yayınlana Kadar Otomatik Yeniden Yatırım Planının Askıya Alınması Bildirimi

Değerli Koindex kullanıcıları, Mevcut otomatik yeniden yatırım planı, yeni sistem yayınlanıncaya kadar askıya alınacaktır. Kullanıcıların günlük olarak serbest kalan tüm KOIN’lerinin otomatik yeniden yatırım planına dahil edilmesine olanak sağlayan yükseltilmiş bir işlev yayınlamayı planlıyoruz. <Neden> The current Automatic Re-pledge setting has it so a user does repledge until 2,000 KOIN is released from their pledge ...

Notice of Suspension of Automatic Re-pledge Plan until Release of New System

Fellow Koindexers, The current automatic re-pledge plan will be suspended until the new system is released. We are planning to release an upgraded function allowing users to automatically re-pledge all of their released KOIN on a daily basis. <Reason> The current Automatic Re-pledge setting has it so a user does repledge until 2,000 KOIN is ...

Öncü Yatırımcı Günleri Dağıtım Ödemelerinin Tamamlanma Bildirimi (Premium Günü, Galatasaray Günü)

Değerli Koindex kullanıcıları, The distribution amount for the Premium and Galatasaray days of Pre-Mining (5th and 6th days) was incorrect. Öncü Yatırımcı Premium ve Galatasaray günleri (5. ve 6. günler) dağıtım ödemeleri eksik şekilde yapılmıştı.  Dağıtım ödemelerindeki eksiklik için tüm kullanıcılarımızdan özür dileriz. <Yeniden hesaplanan dağıtım ödemesi tarihi> 18/08 09:21 : Premium Günü eksik miktarı18/08 ...

Notice of Completion of Recalculated Distribution During Pre-Mining (Premium Day, Galatasaray Day)

Dear Koindex users, The distribution amount for the Premium and Galatasaray days of Pre-Mining (5th and 6th days) was incorrect. We apologize to all our users for the shortfall in distribution payout. <Payout time of recalculated distribution> 8/18 06:21 UTC: Premium Day shortfall amount8/18 06:24 UTC: Galatasaray Day shortfall amount *Exact distribution payout time may ...

Koindex açılış tarihi değişikliği (1 gün sonra) ve sistem bakımı bildirimi

Koindex’e olan sürekli desteğiniz için teşekkür ederiz. Üzülerek belirtmek isteriz ki Koindex açılış tarihini ertelemek zorundayız. Açılışı heyecanla bekleyen tüm kullanıcılarımızdan özür dileriz. <Değişiklik Öncesi>18 Ağustos 2020, 09:45  <Değişiklik Sonrası>19 Ağustos 2020, 09:45 (1 gün sonra)*geçici program <Değişiklik Nedeni>Yeni fonksiyonların eklenmesi için gereken sistem bakımının beklenenden uzun sürmesi. Ticaret sisteminin ve yeni eklenecek olan özelliklerin ...

Notice of change in Koindex’s Opening Day (1 day Delay) and System Maintenance

We would like to inform you of a change in our opening date. We sincerely apologize to all the users who are looking forward to the opening. <Before>August 18th, 2020 6:45 UTC <After>August 19th, 2020 6:45 UTC (1 day delay)*tentative schedule <Reason for change>Due to long-term system maintenance being required to implement new functions and ...