Otomatik Kazan KOIN Fiyat Ayarlanmasından Kaynaklanan KOIN Eksikliği Hakkında

Değerli Koindex kullanıcıları, 25 Ağustos saat 09:00 ile 26 Ağustos saat 13:00 arasında üretim yapan kullanıcılara, hatalı KOIN üretim fiyatından dolayı eksik kalan KOIN ödemeleri önceki bakım bildiriminde duyurulduğu üzere yapılmıştır. Söz konusu KOIN ödemeleri fiyat ayarlaması çerçevesinde aşağıdaki şekilde gerçekleştirilmiştir: ■ Görüntülenmeyen KOIN, dağıtım tarihi: 26 Ağustos 2020 Saat 15:34  Kategori: Madencilik (Al-Sat Kazan)  ...

Regarding KOIN Shortage due to Adjustment of KOIN Price for Automatic Mining

Dear Koindex users, We have funded users with KOIN for the KOIN acquisition price that were incorrect for users who mined from 8/25 6:00 UTC to 8/26 10:00 UTC, as announced during our previous maintenance notice. We apologize for any inconvenience caused. The KOIN shortage due to the adjustment of the KOIN price was funded ...

Bakım Sonrası Para Çekme/Yatırma İşlemleri ve Otomatik Kazan Başlangıç Tarihi Bildirimi

Değerli Koindex kullanıcıları, Bakım beklenenden daha erken sürede sona erdi. Para çekme ve yatırma işlemlerine devam edebilirsiniz. Otomatik Kazan’ın yeniden başlatılması ile ilgili olarak ise, global kullanıcıların yerel ayarlarını dikkate alarak, aşağıdaki gibi devam edeceğiz: [Otomatik Kazan Başlangıç Tarihi]25.08.2020 09:00  Ayrıca, Koindex Ralli Kampanya’sı, KOIN dışındaki çiftlerle ticaretin başlangıcı ve KOIN Endeksinin yayınlanma tarihlerini de ...

Notification of Deposits/Withdrawals and Trade Mining Restart Time after Maintenance

Fellow Koindexers, Maintenance has finished earlier than expected so you may now resume depositing and withdrawing your funds. Regarding the resumption of Auto Mining, taking in consideration locale of global users, we will resume as follows: [Auto Mining Restart Time]8/25 6:00 UTC  In addition, we will announce separately the Koindex Rally campaign period, the start ...

Koindex Rally Süresi Uzatıldı

Değerli Koindex kullanıcıları, Daha önceden 31 Ağustos’ta sona ermesi planlanan Koindex Ralli etkinliğinin süresi uzatılmıştır. Ayrıca Ralli sıralaması kullanıcılar tarafından takip edilebilir olacaktır. [Revize Edilmiş Program] Ralli kampanyası ve sıralama, 24 Ağustos saat 12:00’da başlayacak olan bakım sonrası duyurulacaktır. [Sebep] Etkinliğin içeriği gereği, kullanıcılar ve onlar tarafından doğrudan davet edilen kullanıcıların ticaret işlem ücretleri üzerinden ...

Koindex Rally Period Extended

Fellow Koindexers, We are pleased to announce that we will display the Koindex Rally rankings, which was scheduled to first be displayed on Monday, and extend the event beyond the 31st. [Revised Schedule] Rankings and the campaign will be announced after the maintenance beginning 8/24 9:00 UTC ends [Reason] Due to the nature of the ...

Koindex Kısmi Açılış Bildirimi

Değerli Koindex kullanıcıları, Bu ani duyuru için özür dileriz. Bugün daha önce  planlandığı gibi birkaç temel işlevi açacağız. ■ Ticaret Çiftleri <Listelenen Ticaret Çifti> KOIN/USDT *Diğer işlem çiftleri, istikrarlı likidite arzı onaylanır onaylanmaz listelenecektir. Gecikme için özür dileriz. ■ Bugün Uygulamaya Koyulacak İşlevler <Otomatik Kazan> ・ Kullanılabilir Çiftler BTC/USDT , BTC/KUSD, BTC/IUSD, ETH/USDT , ETH/KUSD, ETH/IUSD, KUSD/USDT, ...

Koindex Partial Opening Notice

Dear Koindexers, We apologize for this sudden notice. Today, we will open a few key functions as planned. ■ Trading Pairs <Trading Pairs Listed> KOIN/USDT *Other currency pairs will be listed as soon as stable liquidity supply can be confirmed. We apologize for the delay. ■ Today’s Implementation Functions <Auto-Mining> ・Available Pairs BTC/USDT , BTC/KUSD, ...

Yeni Sistem Yayınlana Kadar Otomatik Yeniden Yatırım Planının Askıya Alınması Bildirimi

Değerli Koindex kullanıcıları, Mevcut otomatik yeniden yatırım planı, yeni sistem yayınlanıncaya kadar askıya alınacaktır. Kullanıcıların günlük olarak serbest kalan tüm KOIN’lerinin otomatik yeniden yatırım planına dahil edilmesine olanak sağlayan yükseltilmiş bir işlev yayınlamayı planlıyoruz. <Neden> The current Automatic Re-pledge setting has it so a user does repledge until 2,000 KOIN is released from their pledge ...

Notice of Suspension of Automatic Re-pledge Plan until Release of New System

Fellow Koindexers, The current automatic re-pledge plan will be suspended until the new system is released. We are planning to release an upgraded function allowing users to automatically re-pledge all of their released KOIN on a daily basis. <Reason> The current Automatic Re-pledge setting has it so a user does repledge until 2,000 KOIN is ...